vos en de lange

Geen onvoorziene uitgaven voor uw VvE!
Als VvE dient u een reservefonds in stand te houden voor toekomstig groot onderhoud en onvoorziene uitgaven. Door middel van een meerjarenonderhoudsplanning heeft u een actueel inzicht in de huidige onderhoudsstaat van uw VvE en de in de toekomst te verwachten (onderhouds)kosten. Houdt uw VvE nog geen reservefonds in stand? Afgezien van een wettelijke verplichting kan het ontbreken van een dergelijk fonds toekomstige kopers van uw appartement afschrikken. Heeft uw VvE al een meerjarenonderhoudsplan? Zo'n plan dient u door een deskundige op te laten stellen. Inspectrum is een ervaren en onafhankelijk inspectiebureau dat dit graag voor u verzorgt.

Waarom een meerjarenonderhoudsplan ('MJOP')?
De wet eist dat een VvE een reservefonds heeft. Het in het fonds te storten bedrag is per VvE verschillend en afhankelijk van omvang, leeftijd en staat van onderhoud. De hoogte van het bedrag bepaalt u op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Hierin is aangegeven welke werkzaamheden (op termijn) dienen te worden uitgevoerd en met welke investering rekening gehouden dient te worden. Op basis hiervan kan per eigenaar worden vastgesteld welk bedrag per maand bijgedragen moet worden.

En dat is niet voor niets. Wat bijvoorbeeld als de complete dakbedekking moet worden vervangen? Een kostenpost als deze slaat een flink gat in de VvE-reserves, als deze al toereikend zijn. Dankzij een MJOP weet u waar u rekening moet houden en heeft u uw reserves op orde.

Waarom een MJOP door Inspectrum?
Voor het opstellen van een MJOP kiest u voor een onafhankelijke adviseur zoals Inspectrum. Inspectrum biedt u een betrouwbaar, volledig en objectief plan. Inspectrum levert een gedetailleerde en overzichtelijke rapportage, op basis waarvan u als VvE keuzes kunt maken. En indien u wenst kunnen afspraken worden gemaakt over een periodieke controle op de conditie van uw bezit.

Wat kost het?
De kosten voor een meerjarenonderhoudsplanning door Inspectrum zijn afhankelijk van de specifieke situatie in uw VvE en van het detailniveau van uw plan. Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen om de verschillende mogelijkheden door te nemen en voor een prijsindicatie voor uw VvE.

Inspectrum
Inspectrum is een expert op het gebied van het inspecteren van vastgoed. U schakelt Inspectrum bijvoorbeeld in voor conditiemetingen, bouwkundige onderzoeken, spouwankeronderzoek en kwaliteitsmonitoring van opleverkeuringen, EPA-certificaten en adviezen.

Wanneer u zich aanmeldt voor de VvE Winkel kunt u via onze applicatie een offerte opvragen bij Inspectrum. Zij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw specifieke wensen en eisen door te spreken, en vervolgens een offerte te maken.

aanmelden